Festas Populares

Home»Turismo » Festas e Feiras » Festas Populares

RELACIÓN DE FESTAS NO CONCELLO DA VEIGA

XANEIRO
05 de Xaneiro Reis

FEBREIRO
Entroido da Veiga
Festa da Soá (Martes de entroido)

Semana Santa
Vía crucis da Serra

MAIO
Festa da Ascensión (Prada)
Festa na Honra de Santo Tirso ( Santa Cristina)
17 de maio Día das Letras Galegas

XUÑO
Corpus e alfombras florais
Noite de  San Xoán

AGOSTO

DATA            LUGAR            NA HONRA DE…

03/08            Meixide             San José
04/08            Ponte                Santa Magdalena
06/08            Casdenodres  San Salvador
08/08            Vilanova            San Pedro
09/08            A Veiga              Fest. Emigrante
10/08            San Lorenzo     San Lorenzo
12/08            Edreira              San Antonio
12/08               A Veiga           Noite das Bágoas de San Lourenzo
13/08            Seoane              San Juan
14/08            Valdín                 Santa María
15/08            Lamalonga        Santa María
16/08            Castromao        San Roque
18/08            Xares                  Santa María
20/08            Prado                  San Esteban
21/08            Castromarigo    San Mamede
22/08            Requeixo            San Andrés
25/08            Espiño                San Vicente
26/08            Meda                   Santa María
27/08            Carracedo          San Miguel
30/08            Baños                 San Félix

SETEMBRO

DATA            LUGAR            NA HONRA DE…

08/09            Xares                Romería na Morteira
08/09            A Veiga            Sta María

OUTUBRO
DATA            LUGAR            NA HONRA DE…
02/10            Curra                Sto Anxo

NOVEMBRO
San Martiño ( Magosto Popular )