Feiras

Home»Turismo » Festas e Feiras » Feiras

No Concello da Veiga celebránse 3 feiras, os días 9, 17 e 29 de cada mes, desde as 9:00 ata as 14:00 aproxiamdamente.

Celébrase na rua principal. É habitual a presencia de pulpeiras da zona.  Expoñense todo tipo de atigos para a venta, ademáis de productos comestibles