Servizos Xeráis

Home»Servizos Municipáis » Servizos Xeráis

Póden poñerse en contacto por E-mail en calquera destas contas de correo ou por teléfono:

ruben.aveiga@eidolocal.es
luisa.anta.aveiga@eidolocal.es
TELEFONOS DE INTERÉS CONCELLO

– CONCELLO:  988 35 00 00 (FAX: 988 35 00 60)

– CENTRO SAÚDE:  988 35 00 25

– GARDA CIVIl  988 35 00 52

– FARMACIA:  988 35 00 02

– CORREOS:  988 35 00 07

– COLEXIO PÚBLICO EDUCACIÓN PRIMARIA :  988 35 00 77