Perfil do contratante

Home»Servizos Municipáis » Perfil do contratante

Anuncio Adxudicación Provisional Obras Rio Mao (13 de Xaneiro de 2015)

Adxudicacion_Provisional_Rehabilitacion_Casa-Escola de_Prada para Centro de Formación

Adxudicacion Provisional Rehabilitacion Casa-Escola para Biblioteca e Centro TIC en A VEIGA

Admitidos en relación a convocatoria para a contratación dun/ha técnico para a oficina de fomento cooperativo.

Anuncio Adxudicación Obras Urbanización “Os Altos de Outeiro” [5-Xullo-2012]

Anuncio Adxudicación Provisional “Xestión do Servizo de AULA DA NATUREZA” [5-Xullo-2012]

Bases para a contratación dun tecnico/a asesor/a para a Oficina de Fomento Cooperativo [4-Xulio-2012]

– Anuncio Licitacion Aula Natureza.pdf   [4-XUño-2012]

– Adxudicación Provisional Acondicionamiento das Obras Executadas, Altos do Outeiro, Fase 1 [ 5-Marzo-2012 ]

– Adxudicación definitiva “continuación das melloras na rua e praza de o campo”

– Adxudicación provisional “continuación das melloras na rua e praza de o campo”

– Anuncio_adxudicacion_prov_rua_campo.pdf [10-decembro-2010] PDF 28Kb

– adxudicacion_definitiva_abastecemento_e_distribucion_de_auga_a_santa_Cristina_23-Abril-2009.pdf

adxudicacion_provisional_mellora_travesia_carracedo_28-setembro-2009.pdf

Adxudicacion_definitiva_acondicioamento_e_saneamento_de_ruas_en_candeda_23-Abril-2009.pdf

modificacion_ contrato_ consultoria_e_asistencia_PXOM_5-Setembro-2008.pdf

adxudicacion_definitiva_mellora_travesia_carracedo_13-Outubro-2009.pdf

acondicionamento_da_estrada_local_de_acceso_a_valdin_banos_12-novembro-2008.pdf

adxudicacion_provisional_abastecemente_e_distribucion_de_auga_a_santa_cristina_27-Marzo-2009.pdf

– acondicionamento_de_ruas_en_valdin_5-Setembro-2008.pdf

poxa_publica_de_vehiculo_C-5387-AV_5-Setembro-2008.pdf

– adxudicacion_provisional_remodelacion_feira_abruneiros_15-Outubro-2009.pdf