Benvida

Home»Benvida

Benvidos ao Concello de A Veiga ( Terras de Trevinca )

“ Esta ergueita terra do Xares, se serra de grande balume,
tén a beleza dos ceus, dos mestos arboredos,
os viviros orleados de pechas abeleiras salvaxes,
as augas desfiadas en ledos regos.
Hai unha vivencia fermosa, de serra.
Ten fidalguía e dozura e
unha pas ademirable  “  
                                   Otero Pedrayo